+389 47 25 25 25
+389 47 61 26 53

Каде го продолжија образованието нашите ученици?

Сите наши ученици образованието го продолжија на универзитетите кај нас и во странство:

 • 1. Михаела Димовска, математика и компјутерски науки на American University во Бугарија
 • 2. Вики Пеева - ФИНКИ, Скопје
 • 3. Марија Јовановска - ФАМИС, Битола
 • 4. Марио Додовски - Висока школа за новинарстви и за односи си јавност, Скопје
 • 5. Александар Митиќ - ФИНКИ, Скопје
 • 6. Теа Ѓоргиоска - Академија за драмски уметности, Белград
 • 7. Васил Андреевски - Славјански универзитет, Битола
 • 8. Весна Ристовска - Архитектонски факултет, Скопје
 • 9. Марија Ивановска - Факултет за електротехника, Љубљана
 • 10. Бојан Тодоровски - Факултет за учители, Битола
 • 11. Кристина Талевска - Факултет за дизајн и технологија на мебел и ентериер, Скопје
 • 12. Димитар Лазаревски - Факултет за безбедност, Скопје
 • 13. Емир Сулејман - Фармацефтски факултет, Скопје
 • 14. Катерина Петровска - Економски факултет, Скопје
 • 15. Берна Омерова - Медицински факултет, Штип
 • 16. Омер Мерсими - Правен факултет, Битола