+389 47 25 25 25
+389 47 61 26 53

СТИПЕНДИИ ЗА НАЈДОБРИТЕ - АПЛИЦИРАЈТЕ ДО 1.5.2015 година

НОВО!!!
- ТРИ СТИПЕНДИИ ЗА НАЈДОБРИТЕ, аплицирајте до 1.5.2015
- 30% ПОПУСТ ЗА УПИС ОД 2.5.2015 - 1.6.2015
- 50% ПОПУСТ ЗА УПИС ДО 1.5.2015
УПИСИТЕ СЕ ВО ТЕК...

За учениците кои во основно училиште имаат одличен успех и награди од регионални, државни и меѓународни натпревари, Прва приватна гимназија - Битола доделува делумни и целосни стипендии. Учениците за стипендија аплицираат до 1.5.2015 година, а во текот на мај 2015 година се одржуваат квалификациони тестирања по предметите македонски јазик, англиски јазик и математика.

Потребни документи:

- апликација и 2 препораки од наставници (се земаат од Прва приватна гимназија - Битола)
- копија од свидетелствата од V, VI, VII и VIII одделение
- дипломи од учество на натпревари (регионални, државни и меѓународни)